در کنار روال جاری مسابقات، مزیتی به عنوان "دعوت دوستان" در نظر گرفته شده که همه کاربران یک کد منحصر به فرد دارند و با ارسال آن به دوستان خود, آنها را به سرویس ها دعوت می کنند و در انتهای هر هفته به دو نفر اول که بیشترین تعداد دعوت را داشته باشند, جایزه تعلق می گیرد.

برای دریافت این کد، کاربران باید عدد 500 را به یکی از سرویس های جشنواره ارسال کنند(در صورت عضو نبودن ابتدا 1 و سپس 500 را به یکی از سرویس ها مثلا 305001 ارسال نمایند) و سیستم به آنها یک کد به شکل #عدد# ارسال می کند (علامت# حتما باید اول و آخر عدد باشد). کاربران کد را باید به دوستانشان بفرستند و از آنها بخواهند که کدشان را به همه سرویس های جشنواره ارسال کنند و با هر یک از دوستانشان حداکثر 20 دعوت به دست آورند. برای دیدن رتبه و تعداد دعوت های به دست آمده, کافی است عدد 510 را به همان سرویسی که از آن کد دعوت دریافت کرده اند بفرستند. حداکثر تعداد دعوت از دوستان در هر سرویس برای یک هفته 500 نفر است.