ردیف نام و نام خانوادگی شماره شهر جایزه سرویس تصویر برنده
1 بی بی ملیحه محمد پور نارنجی 090357***78 مشهد خودرو پژو 206 738920 نمایش
2 سکینه صحیحی جوشقانی 093985***23 قم خودرو لوتوس 8010 نمایش
3 منصور محقق 093362***00 اصفهان خودرو پژو 206 738920 نمایش
4 امیر محسن پاپر 093575***61 تهران خودرو Volex 8070 نمایش
5 زهرا محمد حسینی 093589***60 شهریار یک دستگاه آپارتمان 738912 نمایش
6 معصومه چراغعلی 093518***12 تهران دوربین 738849 نمایش
7 مسعود نیکواندام 093552***67 تهران مودم همراه اینترنت 8013 نمایش
8 متین کمالی 090312***27 تهران PS4 61221 نمایش
9 علی رضایی نژاد 093392***07 تهران PS4 8070 نمایش
10 سید طالب حسینی 091264***57 قیامدشت مودم همراه اینترنت 8012 نمایش