ردیف نام سرویس نحوه عضویت دسته بندی جایزه توضیحات
1 مبناکاپ ارسال رایگان عدد 1 به 8010 ورزشی یک دستگاه خودرو سوپر اسپورت لوتوس
2 فوتبال و ورزش ارسال رایگان عدد 1 به 8011 یا OZV TOOP به 8282 ورزشی یک دستگاه آپارتمان در تهران
3 کلیک ارسال رایگان عدد 1 به 305001 آموزشی 9 دستگاه ps4
4 زلال احکام ارسال رایگان عدد 1 به 80111 یا OZV MOV به 8282 مذهبی یک دستگاه خودرو هیوندا i20
5 سفرنامه ارسال رایگان عدد 1 به 80101 گردشگری سفر به جزیره بالی
6 Bazi poro ارسال رایگان عدد 1 به 738920 سرگرمی ps4
7 Digifc ارسال رایگان عدد 1 به 738912 سرگرمی ps4
8 Lingo Gap ارسال رایگان عدد 1 به 737291 آموزشی سفر به جزیره کیش