ردیف نام و نام خانوادگی شماره شهر جایزه سرویس تصویر برنده
1 سکینه صحیحی جوشقانی 9893985***23 قم خودرو لوتوس 8010 نمایش
2 منصور محقق 093362***00 اصفهان خودرو پژو 206 738920 نمایش
3 امیر محسن پاپر 093575***61 تهران خودرو Volex 8070 نمایش
4 زهرا محمد حسینی 093589***60 شهریار یک دستگاه آپارتمان 738912 نمایش
5 معصومه چراغعلی 093518***12 تهران دوربین 738849 نمایش
6 مسعود نیکواندام 093552***67 تهران مودم همراه اینترنت 8013 نمایش
7 متین کمالی 090312***27 تهران PS4 61221 نمایش
8 علی رضایی نژاد 093392***07 تهران PS4 8070 نمایش
9 سید طالب حسینی 091264***57 قیامدشت مودم همراه اینترنت 8012 نمایش
10 علیرضا شیخ الاسلامی 093513***03 تهران PS4 305001 نمایش