ردیف نام و نام خانوادگی شماره شهر جایزه سرویس تصویر برنده
1 مهدی حیدری iphone7 نمایش
2 فاطمه سیاه سرزوقی پژو 206 نمایش
3 سجاد محبی امین آبادی پژو 206 نمایش
4 رضا حامدی PS4 نمایش
5 محمد حاج علیان PS4 نمایش
6 پریسا پاکزاده شهابی PS4 نمایش
7 فاتح خورا iphone7 نمایش
8 محسن شفیعی مودم همراه اینترنت نمایش
9 سارا مهردوست PS4 نمایش
10 محمود جلالی مودم همراه اینترنت نمایش