ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جایزه ویژه جشنواره زمستانی ارسال 1 به 737777 پایان جشنواره زمستانی 1 دستگاه پژو207+ 1کمک هزینه سفر به روسیه
2 کافه گردش ارسال رایگان عدد 1 به 205750 هر دو هفته یکبار 6 عدد دوربین عکاسی+1سفر به کیش
3 لینگوگپ ارسال عدد 1 به 737291 × روزانه 100 عدد شارژ 10.000 ریالی
4 میدونی ارسال یک به 61221 × روزانه100عدد شارژ 10.000 ریالی
5 معما پلاس ارسال یک به 61221 × روزانه 100 عدد شارژ 10.000 ریالی
6 کلیک ارسال رایگان عدد 1 به 305001 × روزانه 100 عدد شارژ 10.000 ریالی

سرویس های قبلی