ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جایزه ویژه جشنواره پاییزی ارسال 1 به 737777 پایان جشنواره پاییزی 1 دستگاه هیوندای i20
2 کافه گردش ارسال رایگان عدد 1 به 205750 هر دو هفته یکبار 6 ساعت هوشمند Apple+ یک سفر کیش
3 لینگوگپ ارسال عدد 1 به 737291 × روزانه هفت عدد شارژ 10.000 ریالی
4 میدونی ارسال یک به 61221 × روزانه هفت عدد شارژ 10.000 ریالی
5 معما پلاس ارسال یک به 61221 × روزانه هفت عدد شارژ 10.000 ریالی
6 کلیک ارسال رایگان عدد 1 به 305001 × روزانه هفت عدد شارژ 10.000 ریالی

سرویس های قبلی