این سرویس در جهت آشنایی بیشتر با رایانه، محیط مجازی و آموزش نرم افزارهای کامپیوتری و گرافیکی ، تلفن همراه و همچنین فوت و فن های محیط مجازی و …. اجرا می گردد. با توجه به استفاده چشم گیر مردم از کامپیوتر و محیط مجازی، اهمیت فراگیری برنامه های کاربردی آن در دنیای امروزی، نیاز است تا قشرهای مختلف به خصوص جوانان و نوجوانان که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند آموزش های لازم و راهکارهای کلیدی را دریافت کنند.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند با در خواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

31خرداد 1396

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
برگزار کننده
موسسه مبنا
حامی
موسسه مبنا
هزینه هر پیک
120 تومان