کاربران در این سرویس، روزانه یک نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف مانند بازی های لیگ برتر ایران و دیگر اتفاقات لیگ و غیره دریافت می کند. کاربران سرویس نتایج روزانه سوالی دریافت می نمایند که شامل نظر سنجی در مورد نتایج بازی های لیگ و موارد دیگر است که نظر خود را از بین سه گزینه طرح شده اعلام می کنند
شایان ذکر است که کاربر در سرویس نتایج بغیر از سوال نظر سنجی میتواند به سوال مختص به آن روز نیز پاسخ دهد و همچنین در کنار آن، مطلب و محتوای خاص و ويژه آن روز را دریافت خواهد کرد.

ارسال رایگان 1 به 8030
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8030
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
شرکت در نظرسنجی:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
برگزار کننده
موسسه مبنا
حامی
موسسه مبنا
هزینه هر پیک
120 تومان