سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال بخصوص لیگ ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی تحلیل کارشناسی فنی و داوری یک بازی از لیگ ایران انجام می شود و در اتوشارژ عصر کاربر علاوه بر یک محتوای ورزشی در خصوص لیگ ایران و خصوصا بازی مورد کارشناسی اتوشارژ صبح 4مورد سرخط خبر دریافت می کند که در صورت تمایل کاربران می توانند متن کامل را دریافت نماید.

ارسال رایگان 1 به 8013
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8013
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
به ازای هر درخواست متن کامل هر خبر: 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
60 سؤال
برگزار کننده
موسسه مبنا
حامی
موسسه مبنا
هزینه هر پیک
120 تومان