کاربران در این سرویس، روزانه یک محتوای فوتبالی و ورزشی دریافت می کنند و محتوای دریافتی روزانه شامل اطلاعیه های ورزشی، اعلام نتایج، برنامه مسابقات و نقل و انتقالات خواهد بود. در ادامه اطلاعات و دانش فوتبالی کاربر به چالش دعوت می شود و در صورت خواسته خود وارد این مرحله شده و اطلاعات یک شخصیت مطرح ورزشی عنوان شده و کاربر بایستی نام شخصیت یا اطلاعات مربوط به او را تشخیص دهد و بر اساس تشخیص خود امتیاز کسب نمایند.

ارسال رایگان 1 به 8012
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8012
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
تشخیص درست:300 امتیاز
تشخیص غلط:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
برگزار کننده
موسسه مبنا
حامی
موسسه مبنا
هزینه هر پیک
120 تومان