کاربران این سرویس، روزانه یک محتوای در مورد تاریخچه بازی های محلی، سنتی و قدیمی ایران به همراه جدول 3*3 برای شروع بازی دریافت می کنند. محتوای دریافتی شامل اطلاعات و تاریخچه و نوستالژی این بازی های قدیمی می باشد و به اخبار حوزه بازی نیز توجه دارد. همچنین جدول ارسالی بازی دوز (XO) بوده که کاربر با انتخاب خانه های مختلف می تواند بازی نماید بدین صورت که یک حرکت از سوی کاربر و حرکت بعدی از سوی سیستم خواهد بود تا کاربر در نهایت سیستم را شکست دهد یا شکست بخورد. همچنین در این بازی کاربر میتواند تا 5مرتبه در روز با سیستم بازی نماید. لازم به ذکر است در هر روز فقط 1مرتبه امتیاز بازی تعلق خواهد گرفت. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر در بازی دوز برنده بشوند، به هر نفر یک شارژ 10.000 ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 737277
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737277
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مر
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ورود به بازی 100 امتیاز
اتمام بازی(برد-مساوی-باخت) 300 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان