چند رسانه ای ها

ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جایزه ویژه کمپین پیامکی تابستان ارسال 1 به 737777 پایان جشنواره تابستانی 1 دستگاه سانتافه 2017
2 کافه گردش ارسال رایگان عدد 1 به 205750 هر دو هفته یکبار 7 کمک هزینه یک سفر تفریحی به یک مقصد گردشگری (هر دو هفته 1نفر)
3 پیش بینی ارسال 1 به 8030 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
4 اگه شناختی؟ ارسال 1 به 8012 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
5 لینگوگپ ارسال عدد 1 به 737291 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
6 بازی دوز ارسال یک به 737277 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
7 معما پلاس ارسال یک به 61221 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
8 کلیک ارسال رایگان عدد 1 به 305001 × روزانه پنج عدد شارژ 10.000 ریالی
9 مبناکاپ ارسال رایگان عدد 1 به 8010 20 شهریور یک دستگاه خودرو سوپر اسپورت لوتوس
10 فوتبال و ورزش ارسال رایگان عدد 1 به 8011 یا OZV TOOP به 8282 20 شهریور یک دستگاه آپارتمان در تهران