از برنده خوش شانس بزرگترین کمپین ورزشی ایران در سرویس های پیامکی با حضور محمدحسین میثاقی مجری تلویزیون رونمایی شد یکی از افراد شرکت کننده در کمپین بزرگ لیگ برتر در فصل فوتبالی 95-96 از بین نزدیک به 3میلیون شرکت کننده شرکت ...