اپلیکیشن های مبنا به جشنواره تابستانی پیوستند: اپلیکیشن کلاغ ران با سر شماره 738944 اپلیکیشن بازی پرو با سر شماره 738920 اپلیکیشن دیجی اف سی با سر شماره 738912 اپلیکیشن پروفیس با سر شماره 738849 اپلیکیشن کافه سفر با سر شماره ...